Month: September 2017

Ikaw

Ikaw ang nagbigay ng mga bagay na ‘di ko hingi

Ikaw ang nagparamdam ng mga damdaming ayaw kong pansinin

Ikaw ang unang nagsabi ng mga salitang ayaw kong marinig at ayaw kong sabihin

Ngunit sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang aking lakas

Ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako makapangyarihan.

 

[In response to Daily Prompt : Mighty]

If there’s one thing that I’m proud of, it’s the fact that I don’t cry in wakes or in funerals. Nope, not even during my grandparents’ wake, or when we received the news that they’re already¬†peace. Why? Because at the back of my mind, I know that someday, we’ll meet again in a different place and time.

Today, it’s the opposite.¬† Continue reading