Tag: kandila

Kandila

Kandila

Gaya ng kandilang sinindihan sa dilim, ikaw ay inilalagay sa isang sitwasyon kung saan ka dapat magsabog ng liwanag. Marami mang pagsubok na susubukang patayin ang apoy mo, may mga kamay namang handang salagin ang hangin sa paligid masiguro lang na patuloy kang mag-aalab.

Kung nasaan ka man ngayon sa buhay mo, isipin mo lagi na one way or another ikaw ay nagsisilbing liwanag para sa iba. Napupuno man ng kadiliman ang paligid mo, ang isip o damdamin mo, ‘wag kang mapagod na hanapin at alalahanin ang dahilan ng kung bakit ka nandyan sa lugar na yan at ang dahilan minsan mong pagliwanag.